עמוד הבית / תפעול / keyless+ activity key שלט חכם ושלט פעילות
Group 5Created with Sketch. תפעול

מטרת הקילאס היא לאפשר כניסה ללא מגע בשלט. ניתן להשאיר את השלט בכיס או בתיק וברגע שמתקרבים למכונית היא מזהה את השלט ומאפשרת להיכנס לרכב. יש שני סוגים של שלטים, השלט הראשי שבו יש מספר לחצנים המאפשרים לפתוח ולנעול את המכונית, להדליק את התאורה ולחצן מצוקה. השלט השני הוא שלט פעילות, אקטיביטי קי, שהוא קומפקטי וניתן להיכנס איתו למים ואין עליו שום לחצנים, הוא נועד רק לכניסה ויציאה מהרכב.

במידה ואחד השלטים מפסיק לתפקד ראו סרטון שלט תקול