תיבת הצעות

אנחנו מקווים שסרטי ההדרכה היו לכם להיעזר. אם יש לכם הערות או בקשות לסרטים בנושאים נוספים, נשמח לשמוע.

    *כל השדות הם שדות חובה    הפרטים אישיים שתמסור ישמשו את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וכן חברות בקבוצת מאיר אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו. מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך.