תפעול / הגדרות

כיוון בסיסי של המושב שכולל זווית משענת ומרחק מההגה ניתן לכוונן באמצעות שני מתגים, אופקי ואנכי, שנמצאים בדופן השמאלית של המושב. בנוסף לשני מתגים אלו יש מתג עגול המשמש לשלוש פונקציות עיקריות: אורך בסיס המושב, התמיכה הצידית, ותמיכה לגב התחתון. השליטה מתבצעת באמצעות ארבעת המתגים הממוקמים בכפתור העגול.