תפעול / תחזוקה

המכונית מצויידת בחיישן גשם, כדי להפעיל אותו יש ללחוץ על המתג השטוח המובנה במנוף הימני, אינדיקציה להפעלה תתקבל בלוח המחוונים. ניתן לשנות את הרגישות של החיישן באמצעות הבורר וניתן להפעיל את המגבים באופן ידני. בנוסף המכונית מצויידת במגב אחורי בעל שתי מהירויות הפעלה. שימו לב מומלץ לפני כניסה למכונת שטיפה לכבות את פונקציית חיישן הגשם האוטומטי. להחלפת מגבים יש לעבור למסך Car Applications , ללחוץ על כפתור Wipe Service Position הזוקף את המגבים לטובת גישה מהירה להחלפה. מילוי נוזל מתזים נעשה בתא המנוע במיכל ייעודי.