תחזוקה

המכונית מצויידת במערכת בקרה המתריעה מפני לחץ אוויר נמוך בצמיגים, במקרה ולחץ האוויר יורד תופיע הודעה בלוח המחוונים. לאחר ניפוח או החלפת הגלגל יש לבצע איפוס של מערכת הבקרה דרך המסך המרכזי, מעבירים את התצוגה שמאלה ושם יש את Car Applications>> Car Status>> TPMS>> Calibrate . בכדי להשלים את האיפוס יש לנסוע במהירות מספר דקות. במידה והנורה ממשיכה להבהב יש לגשת לאחד ממרכזי השירות לבדיקה.