נהיגה ומערכות סיוע

במידה ואתה חש בסכנה לפני הכניסה לרכב יש אפשרות ללחוץ על כפתור המצוקה המשולש הממוקם בצד השלט, לחיצה כפולה תפעיל את תאורת החירום ואת הצופר, בכדי לנטרל את הפעולה יש ללחוץ פעמיים או במשך 3 שניות.