תפעול / הגדרות

בתפריט הגדרות יש כל מיני פונקציות לבחירה, נכנסים לתפריט הגדרות דרך המסך המרכזי, נכנסים ל Settings. ואלו האופציות שנפתחות, על רובן יש סרטים ייעודיים, נעבור עליהם בקצרה. My car- תצוגות, אינטלסייפ- מערכות הבטיחות, תוכנית נהיגה אישית, תאורה, מראות, נעילה וביטול נעילה, בלם חנייה חשמלי, מושבים, מגבים, מתלים. Sounds- כל מה שקושר לחווית הצליל, Navigation פחות רלוונטי בישראל, Media – כל מה שקשור להגדרות שמע, Communication – טלפון, Wifi ועוד System – תאריך ושעה, שפה, בקרת קול, Climate – בקרת אקלים.