נהיגה ומערכות סיוע / הגדרות

המערכת נועדה לסייע בשמירה על המהירות המותרת באמצעות זיהוי תמרורים והצגתם בלוח המחוונים.\r\n\r\nניתן להגדיר חריגה מהמהירות המוצגת בתמרור על מנת שההתראות יופיעו במהירויות גבוהות מהמותר. ניתן לעשות זאת ב Settings >> My car >> Intellisafe >> Road sign information .\r\n\r\nבנוסף, ניתן להגביל את מהירות הנסיעה בהתאם למותר. בכדי לדרוך את המערכת יש לעשות 2 פעולות.\r\nהראשונה, במסך Car functions ללחוץ על הכפתור Speed sign assist והשנייה, במערך הפקדים השמאלי של ההגה יש לבחור בפונקציה Speed limit וזו דורכת את המערכת. יופיע אייקון תמרור בלוח המחוונים. בכל פעם שתרצה להפעיל את המערכת יש לדרוך אותה מחדש.