תפעול / הגדרות

בדגמי הפנאי המצויידים במתלי אוויר ניתן לתכנת כך שבסיום כל נסיעה המכונית תנמיך את עצמה לטובת כניסה ויציאה נוחות במיוחד. ניכנס במסך המרכזי ל Settings >> My car >> Mirrors and easy entry >>Easy entry and exit suspension control .