תחזוקה

במידה והמכונית לא מניעה בשל מצבר מרוקן. תופיע הודעה בלוח המחוונים או שהמכונית לא תגיב בכלל. שים לב, למכוניות היברידיות אסור להטעין מכוניות אחרות אבל אין בעיה להתניע במידה ויש תקלה. על מנת להתניע את מכוניתכם, יש לוודא שמתג ההנעה במצב כבוי, יש לחבר את הכבלים אל הקטבים הנמצאים בתא המנוע בצד ימין, יש להוריד מהם את המכסה ולפעול על פי סדר הפעולות הבא: במכונית המטעינה יש לחבר כבל לקוטב פלוס ורק אז במכונית המוטענת אל הפלוס. לאחר מכן את הכבל השני יש לחבר קודם למכונית המטעינה ורק אז למכוניתך. כעת יש להתניע את המכונית המטעינה ולאפשר למנוע לעבוד לחמש דקות ב 1500 סל"ד . להפריד את הכבלים בסדר הפוך מהחיבור ורק אז להתניע את מכוניתך.