נהיגה ומערכות סיוע

מערכת המתריעה מפני רכבים הנמצאים מחוץ לשדה הראייה. כשהמכונית מזהה רכב בשטח המת, מופיעה נורית אזהרה על המראה בצד הרלוונטי. במידה והנהג הפעיל את האיתות, הנורה תהבהב בכדי לספק התראה בולטת יותר. בחלק מהדגמים ישנו תפקוד נוסף המאפשר למכונית להשתלט על מערכת ההיגוי ולהסיט אותה מהנתיב המסוכן כדי למנוע התנגשות עם מכונית שמגיעה מאחור.