תחזוקה

במידה ותהיה ירידה במפלס השמן או בנוזל הקירור, תתקבל הודעה בלוח המחוונים. מפלס השמן נבדק באמצעות מד אלקטרוני ובמידת הצורך יש להוסיף שמן כנדרש ועל פי ההנחיות בספר הנהג. על מנת להוסיף שמן או נוזל הקירור, המכונית צריכה להיות במישור. המכונית אינה מסוגלת לזהות שינוי במפלס השמן באופן מיידי אלא רק לאחר נהיגה של 30 ק"מ. אחרי 30 ק"מ לעצור לחמש דקות ולבצע את הבדיקה. נכנסים ל Car Applications משם ל Car Status, בדיקת שמן.