נהיגה ומערכות סיוע / הגדרות

החוגה השמאלית מתייחסת למהירות הנסיעה, החוגה הימנית מתייחסת לשימוש באנרגיה. בצד ימין יש מד מפלס סוללה, ככל שהסוללה מלאה כך גדל טווח הנסיעה באמצעות אנרגיה חשמלית שמופיע בתחתית הלוח. במרכז ישנה תצוגה המצביעה על ההילוך הנבחר ועל מצב הנהיגה.

מד הכוח מצביע על האנרגיה החשמלית הזמינה לטובת האצה. ברגע שהמחט חוצה את הטווח של הקשת המכונית נעזרת גם במנוע הבנזין על מנת להאיץ. בבלימה המחט פונה לכיוון השני ומצביעה על מידת ההטענה באמצעות הבלימה. כלומר המכונית משתמשת באנרגיה שמייצרת הבלימה על מנת להטעין את הסוללה. האייקון של הטיפה, כשהיא ריקה המשמעות היא שהנהג משתמש רק באנרגיה חשמלית וכשהטיפה מלאה הדבר מצביע על כך שמנוע הבנזין הצטרף. בחלק העליון של לוח המחוונים יש אייקון המצביע על סטטוס הודעות –  במקרה של הודעה המופיעה במרכז לוח המחוונים האייקון יעלם והוא יופיע בשנית לאחר קריאת הודעה.