נהיגה ומערכות סיוע

פונקציה זו עוזרת לנהג למצוא חנייה ולהחנות את הרכב. בכדי להפעיל את המערכת יש לגשת למסך Car Functions וללחוץ על מתג PARK IN, כעת המכונית תסרוק אחר מקום חניה פנוי בצד ימין, במידה ורוצים לחפש מצד שמאל יש להפעיל את האיתות שמאלה. שים לב כי רק עד מהירות של 20 קמ"ש המכונית מסוגלת לסרוק אחר מקום חנייה. ברגע שהמכונית תאתר מקום חניה אפשרי, תתקבל הודעה בלוח המרכזי ויש לפעול בהתאם להנחיות על הצג. בשלב ראשון יש לבחור חנייה בניצב או במקביל, לאחר מכן לשלב להילוך אחורי ולשחרר את ההגה. המכונית תדע לתמרן אך השליטה בדוושות הגז והברקס נשארת באחריות הנהג.\r\nהמערכת יודעת גם לעזור לנהג בשעת יציאה מחנייה, מדובר על חנייה במקביל בלבד. לחץ על PARK OUT, גם כאן יש לעקוב אחר ההוראות שבצג, ההגה בשליטת המכונית והדוושות נשארות בשליטת הנהג.