נהיגה ומערכות סיוע

מערכת התראה ובלימה אוטונומית שנועדה למנוע התנגשות או להפחית מעוצמתה. המערכת מסוגלת לזהות מגוון רחב של אובייקטים כגון בעלי חיים, רוכבי אופניים והולכי רגל ומשתמשי כביש אחרים. המערכת פעילה ביום ובחשיכה ומסוגלת להתריע, להכין את המכונית לבלימת חירום ולבלום בעוצמה. בנוסף המערכת מסוגלת למנוע התנגשות בצמתים. במקרה של כניסה לצומת לא פנוי המכונית תבלום בעצמה. המערכת פעילה בכל מהירות. במידה והמכונית מבצעת בלימה אוטונומית תתקבל הודעה בלוח המחוונים.\r\nניתן לשנות את הרגישות של המערכת דרך התפריט במסך המרכזי Settings>>My Car >> Intelisafe כאן ניתן לבחור את רמת הרגישות, קצרה, רגילה או מאוחרת. חשוב להשאיר את האיזור של החיישנים נקי (נמצא בסמוך למראה הפנימית בחלק החיצוני).