עמוד הבית / תפעול / ניקוי המסך המרכזי
Group 5Created with Sketch. תפעול

כדי לנקות את המסך יש להשתמש במטלית הנמצאת בתא הכפפות, כבו את המסך באמצעות לחיצה ממושכת על המתג במסך המרכזי ועכשיו ניתן לנקות.