תפעול

כדי לנקות את המסך יש להשתמש במטלית הנמצאת בתא הכפפות, כבו את המסך באמצעות לחיצה ממושכת על המתג במסך המרכזי ועכשיו ניתן לנקות.