תפעול

בכדי לפתוח את הגג הפנורמי יש למשוך את המתג הממוקם בקונסולה העילית. משיכה אחת מסיטה לאחורה את הוילון, לחיצה נוספת מסיתה את הוילון באופן אוטומטי. יש אפשרות להטות את זווית הגג בכדי לאפשר זרימה של אויר, ניתן לעשות זאת ע"י הרמה של הכפתור. אפשר לתכנת את הוילון כך שבימים חמים הוא ייסגר אוטומטית. בכדי לעשות זאת יש להיכנס ל Settings>> My car>> Locking ולבחור בשורה Auto close sunroof curtain.