הגדרות / נהיגה ומערכות סיוע

תצוגה עילית נועדה לספק לך נתונים מבלי שתצטרך להסיט את המבט מהדרך. בין היתר יופיעו בתצוגה תמרורים, מהירות נסיעה, בקרות שיוט, התראות בטיחות ושיחות. את התצוגה ניתן לכוונן באמצעות תפריט Car functions בכפתור Head up display adjustment. בלחיצה על הכפתור יפתח חלון הנחיות בלוח המחוונים המאפשר לכוונן את גובה התצוגה ואת רמת הבהירות שלה בהתאם להעדפות שלכם. את המערכת ניתן לדרוך או לכבות באמצעות מתג Head up display במסך Car functions.