תחזוקה

במקרה של פנצ'ר למכוניות המצויידות בגלגל חלופי יש למצוא את כלי הנהג ואת הגלגל בתוך תא המטען מתחת לכיסוי. כאן ניתן למצוא את מפתח הברגים ואת הג'ק. לפני החלפת הגלגל יש להוציא מתא הכפפות את חולץ המכסים לטובת הורדת מכסי הברגים שעל הרכבים. כעת ניתן לשחרר את ברגי הגלגלים ולמקם את הג'ק באיזור המיועד לכך מתחת לרכב, חפשו באיזור הגלגל את המקום הייעודי לג'ק. לאחר הגבהת המכונית יש לשחרר סופית את הברגים, למקם את הגלגל החלופי לסגור את הברגים לשחרר את הג'ק.\r\n\r\nלדגמי T8 ראו סרטון ערכת ניפוח