הגדרות

הוולוו שלכם מצויידת בתאורת פנים עשירה ונרחבת מאד. ניתן לשלוט על מוקדי התאורה, על הגוון שלהם ועל העוצמה. כדי לעשות זאת כנסו ל Settings>> Lights>> Interior lights וכאן ניתן לבחור במספר מוקדי התאורה, בגוון ובעוצמה. בנוסף, מעל הנהג והנוסעים ישנה תאורת מפות שניתן לשלוט על עוצמתה באמצעות לחיצה ממושכת על מתג ההפעלה.