תפעול / היבריד

בכדי לשפר את ביצועי החימום במכוניות היברידיות ניתן להפעיל מערכת חימום בנוסף למזגן.\r\nנכנסים ל Settings>> Climate >> Additional heater. מסמנים וי וזה מפעיל באופן קבוע את גוף חימום הנוסף.