נהיגה ומערכות סיוע / תפעול

במידה והמכונית מצויידת בוו גרירה, הוא נשלף מתוך הפגוש בעזרת המתג שנמצא בצד תא המטען. את הפעולה יש להשלים ידנית. כשהוו מוכן לשימוש נורית החיווי מפסיקה להבהב ודולקת באור כתום קבוע. לטובת רתימה קלה ניתן להסתייע במצלמה בה מצב מותאם לרתימה. בקרת היציבות עשויה להיכנס לפעולה על מנת לייצב את הגרור.