תפעול

במכונית בלם חנייה חשמלי הנשלט באמצעות מתג P בקונסולה המרכזית, הרמה של המתג דורכת את הבלמים, דחיפה כלפי מטה משחררת את הבלם. המכונית מסוגלת לשחרר אוטומטית את בלם החנייה בתחילת נסיעה בתנאי שהנהג חגור. מתג A הנמצא בסמוך, מאפשר דריכה אוטומטית של בלם החנייה אוטומטית בשעת עמידה והוא פותר את הנהג מהצורך ללחוץ על הבלמים ברמזור או בפקק. בשעת חירום ניתן למשוך את בלם החנייה בכדי לעצור את הרכב. הבלמים יפעלו בעוצמה מבלי להפר את האיזון ולפגוע ביציבות הרכב.