תפעול / הגדרות

על מנת לכוון את השעון יש להיכנס דרך המסך הראשי ל Settings>> system>> Date and time ולכוון את השעה והתאריך בעזרת החצים. ההמלצה שלנו לבטל את הסנכרון האוטומטי מכיוון שהמעבר משעון קיץ לחורף אינו מסתנכרן.