הגדרות / תפעול

מערכת קליןזון היא מערכת משלימה לבקרת האקלים ונועדה לנטר את איכות האוויר בתא הנוסעים. במידה ואיכות האוויר נמוכה המכונית תסנן את האוויר הנכנס ובשעת הצורך תנטרל כניסה של אוויר חיצוני אל תא הנוסעים. על מנת להפעיל את המערכת יש להיכנס ל Settings ומשם ל Climate, שם לבחור Air quality sensor. כעת המערכת זמינה והיא חלק מבקרת האקלים. כשהמערכת פעילה, לוגו CleanZone הופך לכחול. המערכת פעילה רק כשהחלונות סגורים.