תפעול / הגדרות

בכדי להפעיל את מחשב הדרך יש ללחוץ על המתג הממוקם במערך הפקדים הימני, לאחר לחיצה יש לעבור שני קליקים ימינה ל trip computer ולבחור באופציה באמצעות המתג העגול שבמרכז. על המסך בצידו הימני יוצגו נתוני הנסיעה השונים: מהירות ממוצעת, תצרוכת דלק רגעית, זמן נסיעה, תצרוכת דלק ממוצעת לאותו מקטע. לבחירת הנהג אפשרות תצוגה נרחבות וניתן לבחור איזה נתונים יוצגו באופן קבוע בתחתית לוח המחוונים.