הגדרות

במכונית שני מסכים – לוח המחוונים ומסך השליטה המרכזי. ניתן לשנות מספר מאפיינים בשני המסכים ע"י הגדרות. בכדי לשנות את התצוגה של לוח המחוונים יש להיכנס תפריט My car , תצוגות, לבחור תצוגה מתוך 4 האפשרויות ולשנות את הסגנון העיצובי של המחוונים. ניתן לשנות את התצוגה בלוח המרכזי ולבחור ברקע לבן במקום רקע שחור. כדי לשנות את הנתונים המוצגים הלוח המחוונים, ראה סרטון התאמה אישית של מצב הנהיגה.